SR Balkan - Osiguranje vozila, Beograd, Sabac, Zeleni karton, Kasko, Autoodgovornost

OSIGURANJE VOZILA

Balkan 2001 d.o.o. obavlja usluge registracije, osiguranja i  prenosa vlasništva vozila. U prilici smo da vam u saradnji sa vodećim osiguravajućim kućama Milenijum Osiguranje, Generali Osiguranje Srbija i Dunav osiguranje, na području Beograda i  Šapca, ponudimo sledeće vrste usluga:

 • obavezno osiguranje od auto odgovornosti
 • osiguranje putnika
 • putno osiguranje
 • delimičan kasko (osiguranje stakala)
 • kasko osiguranje
 • zeleni karton
Polise navedenih osiguravajućih kuća možete nabavljati po najpovoljnijim uslovima upravo kod nas, putem administrativne zabrane kao i čekovima građana na 6 rata. Naši menadžeri, koji poseduju licencu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova osiguranja, stoje vam na raspolaganju kako bi u skladu sa vašim potrebama pronašli najbolji proizvod za vas.

Pretrpeli ste štetu u saobraćajnoj nezgodi?

Uz našu pomoć možete da ostvarite pravo na naknadu štete u maksimalnom iznosu i u što kraćem roku. Agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju Balkan Plus d.o.o. bavi se obradom i realizacijom odštetnih zahteva u slučajevima saobraćajnih nezgoda ili povreda na radnom mestu. Agencija posreduje u ostvarivanju vaših prava u oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete, koja vam po zakonu pripada. Za vas obavlja:

 • Utvrdivanje i obradu štete
 • Pružanje intelektualnih i tehnickih usluga u vezi poslovanja osiguranja
 • Podnošenje zahteva za naknadu štete Osiguravajucem društvu u mirnom postupku.

PREPOZNAJTE RAZLIKU

 • Placanje preko cekova gradjana
 • Placanje preko administrativne zabrane
 • Sve na jednom mestu
 • Poverenje gradjeno godinama

Balkan Usluge

Zeleni karton

Za dobijanje zelenog kartona potrebno je da nam donesete polisu obaveznog osiguranja i saobraćajnu dozvolu na uvid. Naknada iznosi 2.000 dinara. To je obavezan dokument bez kojeg ne smete krenuti na put u inostranstvo. Njegovim posedovanjem obezbeđeni ste od materijalnih i nematerijalnih šteta koje možete pričiniti drugima u saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu. Zeleni karton važi do isteka osiguravajuće polise.

Registraciona nalepnica

Izdaćemo vam registracionu nalepnicu za 10min, bez odlaska u SUP! Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica zalepljena na vozilo. Izdaje se prilikom prve registracije vozila, kao i prilikom produžavanja važenja registracije. Obavezna je za motorna vozila, motocikle i priključna vozila. Na motornim vozilima i motociklima se lepi na vetrobransko staklo, a na priključnim vozilima na zadnjoj strani.

Kasko osiguranje

Kasko osiguranjem se obično obuhvata rizik štete prilikom udesa – oštećenja –havarije (delimične ili totalne), kao i rizik nestanka vozila (krađa, bespravno otuđenje i sl). Kaskom se mogu obuhvatiti i rizici štete nastale usled elementarnih nepogoda, demonstracija isl. Kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje, može biti potpuno, delimično i dopunsko. Šteta se isplaćuje osiguraniku, bez obzira na krivicu u eventualnom udesu.

Osiguranje stakala

Suma osiguranja stakala je naplativa u toku godine za iznos koji je osiguran. Stakla osigurana bez učešća u šteti pokriva osiguranje do osigurane sume, 20% učešca znači da osiguranik učestvuje sa 20% u slučaju štete na staklima do osigurane sume.

Autoodgovornost

Osiguranje od autoodgovornosti zakonom je propisano kao obavezno i vrši se prilikom registracije vozila. Ukoliko vlasnik/korisnik motornog vozila pričini štetu trećem licu u saobraćaju, ova polisa ga oslobađa obaveze nadoknade štete.

Kasko Vs Autoodgovornost

Kod obaveznog osiguranja (autoodgovornosti), u slučaju sudara u kome je osiguranik kriv, osiguravajuća kuća isplaćuje štetu drugom licu oštećenom u nezgodi. Kod (dobrovoljnog) kasko osiguranja, osiguranik osigurava sopstveno vozilo i šteta se isplaćuje bez obzira na krivicu.

PODACI O FIRMI

Adresa:
Balkan 2001 d.o.o.
Kralja Milutina 146
15000 Šabac, Srbija

Telefoni:
+381 (0) 15 319 444
+381 (0) 11 213 664 2

Email:
registracijabg@balkanauto.com registracijesa@balkanauto.com

Žiro racuni:
220-47818-04 Procredit banka

Delatnost:
Tehnicko ispitivanje i analize

PIB: 100087009

Izvod APR

scroll up